Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Znamy najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę Domu Autysty

Zapytanie ofertowe

Oferta złożona przez firmę Quatra Forms sp. z o.o. z Kostrzyna Wlkp. została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu ofertowym na zaprojektowanie i budowę Domu Autysty w Poznaniu.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej Zawiadomieniu:

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_31.01.19

Fundacja Dom Autysty zbierała oferty na zaprojektowanie i budowę budynku pobytu osób autystycznych w Poznaniu, wraz z częścią warsztatowo-dydaktyczną, zagospodarowaniem działki wokół budynku, doprowadzeniem mediów i budową ogrodzenia, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Budowa Domu Autysty w Poznaniu” nr
RPWP.09.01.02-30-0012/17, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Inwestycja prowadzona będzie w Poznaniu, na działce nr 3/31, ark. 17, obręb Jeżyce.

 

 

powrót