Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Zapytanie ofertowe: zaprojektowanie i budowa Domu Autysty w Poznaniu

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Dom Autysty zbiera oferty na zaprojektowanie i budowę budynku pobytu osób autystycznych w Poznaniu, wraz z częścią warsztatowo-dydaktyczną, zagospodarowaniem działki wokół budynku, doprowadzeniem mediów i budową ogrodzenia, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Budowa Domu Autysty w Poznaniu” nr
RPWP.09.01.02-30-0012/17, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Inwestycja prowadzona będzie w Poznaniu, na działce nr 3/31, ark. 17, obręb Jeżyce.

Termin składania ofert mija 18 stycznia 2019 r. o godz. 10.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w załączonych poniżej dokumentach.

Treść ogłoszenia została zmieniona
W dniu 04.01.2019r. zamieszczono zawiadomienie o korekcie danych adresowych w zakresie miejsca składania i otwarcia ofert. Analogicznej zmiany dokonano w treści niniejszego ogłoszenia.
W dniu 15.01.2019 zamieszczono wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

00_zapytanie_ofertowe_FDA_030119

01_PFU_FDA_030119

02_a_wzor umowy_FDA_020119

02_b_zalaczniki do umowy

03_formularz ofertowy

04_wykaz_uslug

05_wykaz_robot

06_wykaz_osob

07_zobowiazanie_do_udost_zasobow

korekta_tresci_ZO_040119

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego (15.01.2019)

 

powrót