Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Ankiety na temat sytuacji osób z autyzmem. Prosimy o wypełnienie!

Strona badania uniwersytetu w Cambridge

Strona badania uniwersytetu w Cambridge

Ankiety rozpowszechniamy jako członek Porozumienia AUTYZM-POLSKA, do którego zwróciła się organizacja Autism-Europe, do której należy AUTYZM-POLSKA. A jej wyniki zostaną przekazane władzom, więc mogą wpłynąć na zmiany przepisów.

Ankiety dotyczą sytuacji osób z autyzmem w poszczególnych krajach. Raport, który powstanie na tej podstawie ma wskazać kierunki polityki UE wobec osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz osób z ASD. Bardzo namawiamy każdą osobę w spektrum, rodziców i opiekunów, by wypełnili te ankiety. Wspólnie możemy działać na rzecz lepszego wsparcia osób z ASD we wszystkich krajach Unii. Możemy wymienić szczególnie trudne problemy i brak dostępu do różnego rodzaju wsparcia.

Ankiety są po polsku, a proszone o ich wypełnienie są:

🔵 Osoby w spektrum autyzmu w wieku 16 lat i starsi

🔵 Opiekunowie lub członkowie rodzin osób w spektrum autyzmu, które nie mogą samodzielnie wypełnić ankiety

🔵Osoby pracujące w obszarze autyzmu

👉Pierwsza ankieta dotyczy dostępu do świadczeń związanych z autyzmem (ACCESS-EU):

https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kZxSiZCOVENSfz

👉Druga to arkusz informacyjny: „10 obszarów wymagających zmiany”:

https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0fxjRS7DTBpUIo5

Tu jest informacja ogólna o badaniach:

https://www.autismeurope.org/blog/2021/09/27/surveys-policy-priorities-and-access-to-services-for-autistic-people-across-europe/

 

 

powrót