Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Którzy kandydaci do Parlamentu Europejskiego podpisali deklarację wsparcia osób z autyzmem?

Siedemnastu polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego podpisało deklarację wsparcia osób z autyzmem, przygotowaną przez Autism Europe. Fundacja Dom Autysty jako członek Porozumienia Autyzm Polska wzięła udział w akcji zbierania deklaracji wśród kandydatów z okręgu 7., obejmującego Wielkopolskę.

Deklarację podpisało troje kandydatów z okręgu 7.: Miłosława Stępień Milka Stepien, Sylwia Spurek i Waldemar Witkowski. A z pozostałych okręgów – Krystyna Wróblewska, Marek Plura, Urszula Pasławska, Szymon Andrzejewski, Michał Boni, Joanna Mucha, Elżbieta Łukacijewska, Dariusz Rosati, Jarosław Wałęsa, Elżbieta Anna Polak, Janusz Lewandowski, Adam Szczepański i Adrian Zandberg.

Każda z wymienionych osób zadeklarowała:

◾️ wspieranie osób z autyzmem w każdym wieku oraz ich rodzin w swojej pracy parlamentarnej;

◾️ wspieranie działań na rzecz włączenia osób z autyzmem do społeczeństwa oraz pełne poszanowanie ich praw określonych w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych;

◾️ pomoc w usuwaniu barier uniemożliwiających osobom z autyzmem udział w edukacji, rynku pracy i innych dziedzinach życia, które mogą wspierać ich większą autonomię;

◾️ wspieranie inwestycji w UE sprzyjających integracji społecznej osób z ASD;

◾️ wspieranie promocji wczesnej diagnozy dzieci z ASD;

◾️ otwartość na udział w rozmowach z organizacjami zajmującymi się kwestiami istotnymi dla środowiska osób z autyzmem.

 

powrót