Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

PFRON dofinansowuje terapię osób z autyzmem w Domu Autysty

 Zajęcia prezawodowe w Domu Autysty w Poznaniu

Zajęcia prezawodowe w Domu Autysty w Poznaniu

Zajęcia dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią trzon zajęć terapeutycznych prowadzonych przez Fundację Dom Autysty. Właśnie zbliża się do końca pierwszy okres rozliczeniowy projektu „Uczymy samodzielności. Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autyzmem”, dofinansowanego właśnie przez PFRON.

Fundacja Dom Autysty realizuje projekt „Uczymy samodzielności. Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autyzmem” od początku czerwca 2022 r., dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1 sierpnia w Domu Autysty w Poznaniu odbywają się w ramach tego projektu zajęcia dla dorosłych osób z autyzmem.

Indywidualne plany dla wszystkich uczestników

W zajęciach dziennych w Domu Autysty bierze udział 13 osób, w zdecydowanej większości są to uczestnicy projektu zakończonego w lipcu 2022 r., dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy z uczestników ma określone indywidualne cele i indywidualną ścieżkę terapii. Adekwatnie do poziomu rozwoju osoby rozwijamy praktyczne umiejętności: utrzymywania higieny osobistej, ubierania się, sprzątania, zakupów i przygotowywania posiłków, efektywnego zarządzania czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, a także umiejętności prezawodowych w naszych pracowniach, m.in. kulinarnej, stolarni, gospodarstwa domowego, czy w pracowni hortiterapeutycznej – czyli po prostu w ogródku.

Wspólny posiłek podczas pobytu weekendowego w Domu Autysty

Wspólny posiłek podczas pobytu weekendowego w Domu Autysty

Od początku września 2022 r. w ramach projektu odbywają się także pobyty usamodzielniające w mieszkaniach treningowych w Domu Autysty. Podczas pobytów – trwających od piątku po południu do niedzieli wieczorem – prowadzimy treningi samodzielności oraz treningi umiejętności społecznych. Tu także każdy z uczestników ma określone indywidualne cele. W tej części projektu biorą udział 22 osoby.

Widzimy efekty naszych zajęć

Łącznie w projekcie biorą udział 34 osoby, osoby z autyzmem, z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. Nad pracą zatrudnionych terapeutów czuwa superwizorka. Pracujemy metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Jesteśmy dumni z naszej pracy, widzimy duże postępy w usamodzielnianiu się uczestników zajęć i w redukcji tzw. zachowań trudnych i kompulsji. Szkolimy kadrę, wysyłając ją na staże do innych placówek.

Zajęcia podczas pobytu weekendowego w Domu Autysty

Zajęcia podczas pobytu weekendowego w Domu Autysty

Rozpoczęcie zajęć poprzedziło przeprowadzenie diagnozy – oceny możliwości i umiejętności uczestników. W oparciu o wyniki diagnozy powstają indywidualne plany działania dla każdego uczestnika. Diagnoza została przeprowadzona w miesiącach czerwcu i lipcu 2022 r.

Umowa o dofinansowanie z wielkopolskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podpisana na okres 01.06 2022 r. 31.03.2025 r. Na pierwszy okres finansowania, 01.06.2022 – 31.03.2023 r. zostało nam przyznane dofinansowanie w wysokości 1 116 880,80 zł. W tym koszty inwestycyjne wynoszą 35 000,00.

Wartość całego projektu w tym okresie to 1 136 880,80 zł.

Zajęcia usamodzielniające w Domu Autysty

Zajęcia usamodzielniające w Domu Autysty

Zajęcia w pracowni kulinarnej

Zajęcia w pracowni kulinarnej

powrót