Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Posiłki dla uczestników zajęć w Domu Autysty. Zapytanie ofertowe [WYNIK]

Posiłek uczestników zajęć w Domu Autysty. Zdjęcie ilustracyjne

Fundacja Dom Autysty ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników zajęć w Domu Autysty w Poznaniu w ramach projektu „Razem do samodzielności-kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

  1. a) przygotowanie dwóch posiłków dziennie dla 12 osób w dni robocze (od poniedziałku do piątku),
  2. b) ich dostawę do Domu Autysty w rejonie ul. Szamarzewskiego w Poznaniu.

Szczegóły w poniższych dokumentach:

00_zapytanie_ofertowe_Catering_FDA_210802

01_wzor_umowy_Catering_FDA

02_formularz ofertowy

A także na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62345

Usługodawca będzie zobowiązany rozpocząć usługę w dniu 1 września 2021 r.

Jeżeli zawarcie umowy nastąpi po ww. dacie, rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi w pierwszym dniu po dniu jej podpisania.Termin wykonania umowy – 31 lipca 2022 r.

Szacunkowa liczba dni realizacji umowy: 233.

Termin składania ofert: 10.08.2021 r., godz. 12:00

Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, na adres: fundacja@domautysty.org.pl

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

AKTUALIZACJA Z DNIA 11.08.2021 R.: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 10.08.2021

 

 

 

powrót