Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Jest praca dla pedagoga specjalnego w Domu Autysty w Poznaniu

Dom Autysty - główne wejście

Dom Autysty – widok od frontu

 Fundacja Dom Autysty zatrudni terapeutę do pracy podczas dziennych zajęć dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „Razem do samodzielności. Kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praca od 1 sierpnia 2021 r. w Domu Autysty w Poznaniu (dzielnica Ogrody).

Zapraszamy do naszego zespołu osobę otwartą, kreatywną i zaangażowaną, po studiach na kierunku pedagogika specjalna.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 czerwca 2021 r. mailem na adres: fundacja@domautysty.org.pl.

Projekt „Razem do samodzielności – kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów”

Zajęcia dzienne w Domu Autysty są częścią projektu pn.: „Razem do samodzielności – kompleksowe wsparcie osób z autyzmem i ich opiekunów” RPWP.07.02.02-30-0003/17, który jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót