Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Domu Autysty

od lewej: Andrzej Stefański, główny koordynator społeczny BRPO, Aleksandra Wodyk oraz Beata Tokarz-Kamińska z Centrum Projektów Społecznych BRPO

Odwiedzili nas w Domu Autysty ludzie z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 30 listopada 2022 r. gościli u nas:  Andrzej Stefański, główny koordynator społeczny BRPO, oraz Beata Tokarz-Kamińska i Aleksandra Wodyk z  Centrum Projektów Społecznych BRPO.

Pokazaliśmy gościom Dom Autysty, byli pełni podziwu dla naszej pracy z osobami z autyzmem. Rozmawialiśmy też o tym, co w Polsce trzeba zmienić, m.in.:

Pracownicy Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przyjechali do Poznania nie tylko do nas. Zaraz po opuszczeniu Domu Autysty udali się na spotkanie z młodzieżą w spektrum autyzmu, która działa w ramach Fundacji FIONA i w prowadzonej przez tę fundację spółdzielni socjalnej.

Wizyta w Poznaniu jest jednym z sześciu wyjazdów pracowników Centrum Projektów Społecznych do różnych miast (Łódź, Chełm, Poznań, Kutno, Włocławek, Warszawa), gdzie spotykają się bezpośrednio z samorzecznikami – osobami z niepełnosprawnościami, aby lepiej poznać ich codzienne potrzeby i problemy, a także odwiedzają dzienne placówki, aby bliżej poznać potrzeby tych osób w spektrum autyzmu, którym trudniej zabrać głos w swoim imieniu. Chodzi także o poznanie problemów opiekunów/rodziców.

Goście z Biura RPO przyglądali się zajęciom w Domu Autysty

powrót