Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Razem z Litwinami robimy książki do komunikacji alternatywnej

Goście z Litwy i przywiezione przez nich na wzór książki komunikacyjne

W ramach projektu Erasmus plus będziemy robić w Domu Autysty książki do komunikacji alternatywnej we współpracy z litewskim ośrodkiem Dienos centras “Šviesa”.
Książki trafią do różnych miejsc w Poznaniu, i na pewno się przydadzą! Będziemy je robić w ramach europejskiego projektu Erasmus Plus “Aktywny głos – najlepsza droga do włączenia”.
Celem projektu jest rozpowszechnienie metod komunikacji alternatywnej jako praktycznego narzędzia komunikacji, które dałoby młodym osobom niepełnosprawnym szansę na wysłuchanie i zrozumienie w społeczności.
W ciągu roku powstanie 300 książek do komunikacji alternatywnej, które będziemy prezentować publicznie i rozdawać zainteresowanym organizacjom na Litwie i Polsce.
W programie projektu są m.in. także wyjazdy (w tym Litwinów do Polski i Polaków na Litwę), i wspólne wydarzenia, w tym międzynarodowa konferencja online. W dniach 5-6 października mieliśmy w Domu Autysty gości z Litwy: 5 uczestników zajęć w ośrodku “Šviesa” i 4 pracowników. Było bardzo miło, co widać na zdjęciach. Goście poinstruowali nas, jak produkować książki komunikacyjne, przywieźli też potrzebne materaiły i narzędzia.
Projekt finansowany jest ze środków unijnych.
#ErasmusPlus

Jurgita Šidlauskienė z Dienos centras “Šviesa” mówi o naszym wspólnym przedsięwzięciu

Uczestnicy zajęć w Domu Autysty oglądają książki komunikacyjne przywiezione przez gości z Wilna

powrót