Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji Dom Autysty za rok 2020

Fundacja Dom Autysty – sprawozdanie roczne. Zdjęcie ilustracyjne

Publikujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji Dom Autysty dotyczące roku 2020.

Fundacja Dom Autysty ma od 2017 r. status Organizacji Pożytku Publicznego. Taki status daje organizacjom przywileje, m.in. korzystania ze zwolnień i ulg, oraz możliwość zbierania 1 procenta podatku od osób fizycznych.

Ale ze statusem OPP wiążą się także obowiązki. Organizacje Pożytku Publicznego zgodnie z polskim prawem co roku zobowiązane są składać szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności. Jak co roku, zgodnie z przepisami, sprawozdania finansowe i merytoryczne Fundacji Dom Autysty za rok 2020 zostały przygotowane i zatwierdzone przez Zarząd Fundacji.

Sprawozdania są składane za pośrednictwem portalu Narodowego Instytutu Wolności. Można tam przejrzeć także sprawozdania z poprzednich lat zobaczyć, jakie organizacja miała przychody, jakie wydatki, czy realizowała projekty z pieniędzy publicznych, jak realizowała swoje cele statutowe, ilu ludzi zatrudniała itp.

Fundacja Dom Autysty zamieszcza sprawozdania roczne również na stronie www, ponieważ żrganizacje, które mają własne strony internetowe, powinny zamieścić na nich swoje sprawozdania.

W tym roku, z uwagi na pandemię COVID-19, termin składania sprawozdań za 2020 rok został przesunięty na 15 października. Do tego samego dnia fundacje musiały złożyć sprawozdania finansowe władzom skarbowym. Z obu zobowiązań Fundacja Dom Autysty wywiązała się w terminie.

Poniżej sprawozdania z działalności Fundacji Dom Autysty w 2020 r.

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa

powrót