Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Dom Autysty z działalności w 2018 r.

Fundacja Dom Autysty - sprawozdanie

Fundacja Dom Autysty – sprawozdanie

Organizacje pożytku publicznego zgodnie z polskim prawem co roku zobowiązane są składać sprawozdania ze swojej działalności. Poniżej sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dom Autysty w 2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne_za 2018 r.

powrót