Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Praca w Domu Autysty w Poznaniu. Szukamy terapeutów na etat

Praca w Domu Autysty. Zajęcia usamodzielniające dofinansowane przez PFRON

Fundacja Dom Autysty zaprasza do składania ofert pracy na stanowisku: trener samodzielności.  Praca w Domu Autysty w Poznaniu, ul. Szamotulska 65 c.

Wymagania:

– wykształcenie co najmniej średnie

– mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe (terapia zajęciowa, pedagogika specjalna, psychologia) oraz ukończone specjalistyczne szkolenia, a także doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

– umiejętność pracy w zespole

– wysokie zaangażowanie i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

– odporność na stres, podzielność uwagi, cierpliwość

– odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

– ciągła gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

– wysoka kultura osobista

– wysoki poziom wrażliwości i etyczności w działaniu

 Zadania:

– organizowanie i prowadzenie zajęć dziennych z dorosłymi osobami z autyzmem – różne typy zajęć usamodzielniających i uspołeczniających oraz w pracowniach: plastycznej, ruchowej, muzycznej, kulinarnej, stolarskiej, gospodarstwa domowego, hortiterapeutycznej

– opracowywanie programów działania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników w porozumieniu z koordynatorem i superwizorem oraz ich realizacja

– motywowanie i pobudzanie zaangażowania uczestników

– przygotowywanie pomocy dydaktycznych

– prowadzenie notowań postępów uczestników zajęć

– utrzymywanie porządku na stanowisku pracy

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminów i procedur wewnętrznych w Domu Autysty

– poszanowanie podmiotowości, intymności i godności uczestników.

Oferujemy:

– pracę na etat, wynagrodzenie: 6100,00 zł brutto miesięcznie, początek pracy: sierpień/wrzesień 2024 r.

– wsparcie certyfikowanego superwizora

– szkolenie w pracy z osobami z autyzmem

Oferty z CV można przesyłać do 31 maja 2024 r. na adres: fundacja@domautysty.org.pl 

Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Dodatkowe informacje:

Adam Kompowski, tel. 507094672

powrót