Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Uczymy samodzielności! Aneks do umowy z PFRON na trzeci rok podpisany

Zajęcia prezawodowe - wytwarzanie książek do komunikacji alternatywnej Fot. Fundacja Dom Autysty

Zajęcia prezawodowe – wytwarzanie książek do komunikacji alternatywnej Fot. Fundacja Dom Autysty

Fundacja Dom Autysty podpisała aneks do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na trzeci, ostatni rok realizacji projektu „Uczymy samodzielności. Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autyzmem”. Na okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. przyznano nam kwotę 1 655 393,76 zł dofinansowania.

To już trzeci rok naszej współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 19 maja 2022 roku podpisaliśmy z PFRON umowę (ZZO/000368/15/D) na realizację projektu „Uczymy samodzielności. Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autyzmem”. Naszym głównym celem jest właśnie samodzielność osób z autyzmem. Realizujemy go podczas zajęć dziennych, a także pobytów weekendowych. Uczestnikami są 34 osoby z autyzmem w wieku od 16 do 35 lat, mieszkające w Poznaniu i gminach ościennych.  Biorą udział w zajęciach dziennych oraz w pobytach w mieszkaniach treningowych. Na pierwszy rok projektu dostaliśmy od PFRON 1 116 880,80 zł dofinansowania. Razem z kwotą na drugi i trzeci okres, przyznano nam dotąd już 4 295 474,56 zł.

Zajęcia w pracowni krawieckiej. Fot. Fundacja Dom Autysty

Zajęcia w pracowni krawieckiej. Fot. Fundacja Dom Autysty

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wymaga wkładu własnego do projektów. W trzecim roku projektu „Uczymy samodzielności. Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autyzmem” wynosi on 23 982,24 zł. Pokryjemy go ze środków własnych fundacji, pochodzących z 1,5 proc. podatku, przekazanego Fundacji Dom Autysty przez  podatników.

Samodzielność jest najważniejsza

W nowym okresie rozliczeniowym nadal realizujemy zajęcia dzienne w trzech blokach: usamodzielnianie, przygotowanie prezawodowe, uspołecznianie. Pracujemy przede wszystkim w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowań. Wszystkie formy wsparcia zgodne są z Indywidualnymi Planami Działań, przygotowanymi oddzielnie dla każdego uczestnika.

Zajęcia kulinarne podczas pobytu usamodzielniającego w Domu Autysty. Fot Fundacja Dom Autysty

Zajęcia kulinarne podczas pobytu usamodzielniającego w Domu Autysty. Fot Fundacja Dom Autysty

Największy blok stanowią zajęcia usamodzielniające – polegają głównie na treningu samoobsługi: utrzymywanie higieny, samodzielne ubieranie się itp. W ramach tej formy wsparcia trenujemy również: robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, nakrywanie i sprzątanie ze stołu, sprzątanie, robienie prania, ścielenie łóżek itp.

Gotujemy, sprzątamy, pierzemy

W czasie dwugodzinnych sesji uczestnicy zajęć nabierają umiejętności prezawodowych, m.in. samodzielnego posługiwania się komputerem i drukarką w pracowni komputerowej, uprawiania ogródka i utrzymania terenu wokół Domu Autysty w ramach pracowni hortiterapeutycznej.  Ważnym elementem są warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy samodzielnie przygotowują posiłki, a także pieką ciasta, podawane w kawiarence dla rodziców uruchamianej raz w tygodniu w Domu Autysty. Ponadto uczestnicy wytwarzają książki do komunikacji alternatywnej. W procesie produkcji książek udało się wyodrębnić czynności, umożliwiające zaangażowanie wszystkich uczestników, także tych o niższych możliwościach manualnych. W ramach zajęć prezawodowych wytwarzane są również kartki świąteczne i okolicznościowe oraz świeczki zapachowe, a w pracowni sitodruki – koszulki i torby z nadrukami. Odbywają się również zajęcia w pracowni krawieckiej, gdzie uczymy krojenia materiałów, szycia na maszynie i wyrabiania ozdób z włóczki.

Jak żyć razem?

Trening umiejętności społecznych skoncentrowany jest na niwelowaniu zachowań nieakceptowanych społecznie (niszczenie sprzętów, kompulsywne jedzenie i picie) i groźne dla zdrowia uczestników (zachowania agresywne i autoagresywne). Uczestnicy w 2-3-osobowych grupach trenują wspólne spędzanie wolnego czasu, m.in. poprzez słuchanie muzyki, oglądanie filmów, gry planszowe, relaksację, aktywności fizyczne, rysowanie itp. Biorą udział także w wycieczkach do parków, miejsc kultury i kawiarni czy restauracji. Osoby komunikujące się werbalnie oraz o wyższym stopniu rozumienia mowy mają oddzielny blok TUS, przewidujący ćwiczenia z zakresu nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych.

Wycieczka uczestników pobytu usamodzielniającego. Fot. Fundacja Dom Autysty

Wycieczka uczestników pobytu usamodzielniającego. Fot. Fundacja Dom Autysty

Samodzielne mieszkanie

Podobny kierunek mają działania dotyczące uczestników pobytów weekendowych w Domu Autysty. Nie ma tam jedynie zajęć prezawodowych, a pogram pobytów obejmuje dodatkowo rutyny poranne i wieczorne oraz trening samodzielnego nocowania poza domem rodzinnym.

Zespół terapeutów – trenerów samodzielności systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, merytoryczny nadzór nad terapią sprawuje doświadczona mentorka.

Z dotacji PFRON finansujemy nie tylko wynagrodzenie terapeutów i kadry administracyjnej, ale także koszty materiałów do zajęć, materiałów administracyjnych i utrzymania placówki.

powrót