Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Zajęcia terapeutyczne w Domu Autysty dofinansowane przez PFRON

Uczymy samodzielności. Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autyzmem – tak nazywa się realizowany przez Fundację Dom Autysty projekt, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zajęcia usamodzielniające w Domu Autysty, dofinansowane przez PFRON

Od początku czerwca 2022 r. Fundacja Dom Autysty realizuje projekt „Uczymy samodzielności. Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autyzmem”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1 sierpnia w Domu Autysty w Poznaniu odbywają się w ramach tego projektu zajęcia dla dorosłych osób z autyzmem.

W zajęciach dziennych w Domu Autysty bierze udział 13 osób, w zdecydowanej większości są to uczestnicy zakończonych w lipcu 2022 r. zajęć w ramach projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczymy samodzielności osoby z autyzmem

Adekwatnie do poziomu rozwoju podopiecznego rozwijamy praktyczne umiejętności: utrzymywania higieny osobistej, ubierania się, sprzątania, zakupów i przygotowywania posiłków, efektywnego zarządzania czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego, uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, a także umiejętności prezawodowych w naszych pracowniach.

W ramach projektu będą się także odbywały pobyty usamodzielniające w mieszkaniach treningowych w Domu Autysty. Podczas pobytów będziemy prowadzili treningi samodzielności oraz treningi umiejętności społecznych, Łącznie w projekcie biorą udział 34 osoby, osoby z autyzmem, z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Zaczęliśmy od diagnozy

Rozpoczęcie zajęć poprzedziło przeprowadzenie diagnozy – oceny możliwości i umiejętności uczestników. W oparciu o wyniki diagnozy powstają indywidualne plany działania dla każdego uczestnika. Diagnoza została przeprowadzona w miesiącach czerwcu i lipcu 2022 r.

Umowa o dofinansowanie z wielkopolskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podpisana na okres 01.06 2022 r. 31.03.2025 r. Na pierwszy okres finansowania, 01.06.2022 – 31.03.2023 r. zostało nam przyznane dofinansowanie w wysokości 1.075.220,00 zł. W tym: koszty bieżące wynoszą 1.040.220,00 zł, a koszty inwestycyjne 35.000,00

Wartość projektu w tym okresie to 1.095.220,00 zł.

Zajęcia usamodzielniające w Domu Autysty, dofinansowane przez PFRON

Zajęcia usamodzielniające w Domu Autysty, dofinansowane przez PFRON

Zajęcia usamodzielniające w Domu Autysty, dofinansowane przez PFRON

Zajęcia usamodzielniające w Domu Autysty, dofinansowane przez PFRON

powrót