Aktualności - Grafika ozdobna Aktualności - Grafika ozdobna

Rodzice odpoczywają. Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób z autyzmem

Wycieczka podczas turnusu w ramach opieki wytchnieniowej: Marci, Dawid i Jeremi

Wycieczka podczas turnusu w ramach opieki wytchnieniowej: Marcin, Dawid i Jeremi

Rodziny osób z autyzmem mogą odpocząć dzięki projektowi opieki wytchnieniowej, prowadzonemu przez Fundację Dom Autysty.

Czas na małe wakacje. Dla rodziców! Fundacja Dom Autysty po raz kolejny realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”.

Ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymaliśmy kwotę 201 495 złotych, która przeznaczona jest na sfinansowanie opieki wytchnieniowej w trybie dziennym i całodobowym.

Uczestnicy projektu – kilkanaście osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną wymagających dużego wsparcia – spędzają czas pod opieką terapeutów, jednocześnie ucząc się samodzielności oraz trenując kompetencje społeczne i funkcje poznawcze.

Rodzice zaś mają możliwość złapania oddechu i regeneracji sił. To niezwykle ważna i bardzo potrzebna sprawa, szczególnie w okresie wakacji, kiedy brak zajęć szkolnych jest szczególnie dotkliwy.

Jerzy

Jerzy

Jakub

Jakub

Maciej

Dawid i Maciej

powrót